Як політика впливає на психологію.

Як політика впливає на психологію.

Автор пропонує увазі варіант багатофакторної моделі іміджу жінки — політика. до членів товариства, які включають в себе величезну кількість різноманітних альтернатив, — це свідчить про посилення соціального контролю. Таким чином, соціальний контроль у сучасному суспільстві посилюється по мірі збільшення ступеня свободи і варіативності этосов сучасної людини. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі Реальный Мир.
У зв’язку з цим найважливішою функцією технології масової маніпуляції психікою в сучасному суспільстві є структурно організований набір засобів, за допомогою яких у суспільстві формується конформное поведінку його членів по відношенню до рольовим вимогам і очікуванням з боку владних структур. Таким чином, технології масової маніпуляції психікою — це одна з дієвих різновидів соціального контролю сучасного суспільства. Основними джерелами технології масової маніпуляції психікою є розвиток засобів масової комунікації і психологічних наук.
Крім цього, феномен технологій масової маніпуляції психікою являє собою волю до влади маніпуляторів. Даний феномен перетворює сучасні суспільні практики, а також багато в чому формує людину і «його» погляди, переконання, обмежуючи тим самим людську індивідуальність і суб’єктивність. Соціалізація особистості та проблеми розвитку суспільних відносин. — Казань: Наукове і навчально — методичне видання ТОНУС, КГУББ.