Основні ознаки розвитку аграрного суспільства.

Основні ознаки розвитку аграрного суспільства.
Вчені виділяють різні типи товариств в залежності від того, на якій стадії розвитку знаходиться суспільство. Існують кілька класифікацій, заснованих на різних ознаках. Однак будь-яка класифікація умовна, і багато суспільства не можна зарахувати до якогось одного типу. Вважається, що писемність з’явилася в кінці IV тисячоліття до н. е. у шумерів. Трохи пізніше письмо стали використовувати єгиптяни, а до 2000 року до н. е. воно з’явилося в Китаї. До цього часу ми говоримо про дописьменном періоді. Письмове товариство: люди або використовують систему предметних символів, або вже мають алфавіт і фіксують звуки на матеріальних носіях. Також ви можете знайти все необхідне на ресурсі Миниистр АПК — Земельная реформа.
Розрізняють предметне, піктографічне (зображення), ієрогліфічне, складовий і алфавітна лист. В якості матеріалу для письма спочатку використовувалися черепашки, глиняні таблиці, берестяні грамоти, кам’яні стовпи, папірус, а згодом папір та електронні засоби. Складне суспільство характеризується наявністю ієрархії. Ієрархія — це поділ суспільства на декілька рівнів управління, кілька соціальних верств населення за рівнем матеріального достатку. Одну суспільно-економічну формацію складають товариства з різною мовою, культурою, звичаями, політичним устроєм, способом і рівнем життя людей, але об’єднані однаковим способом виробництва і мають однакові форми власності.
Первісна. Немає поділу на класи, форма власності – общинна, спосіб виробництва – який привласнює. Феодальна. Суспільство ділиться на феодалів (земельних власників) та селян, що не мають землі у власності і ведуть свої дрібні індивідуальні господарства на землі феодалів. Капіталістична. Суспільство поділяється на два класи: буржуа (підприємці, власники засобів виробництва) і пролетарів (робочих). Форма власності – приватна, свобода підприємництва. Комуністична. Провідна роль у аграрного сектора економіки, основний фактор виробництва і цінність – земля.