Основні джерела отримання інформації.

5-8-2018

Основні джерела отримання інформації.
Коли мова йде про джерела інформації, то в першу чергу маються на увазі джерела зовнішньої інформації. У неї входять планово-економічні показники, звіти про обсяги збуту і прибутків, плани розвитку виробництва і нововведень, інформація про ефективність рекламних кампаній, методах просування товарів і т. п. Тут можуть бути використані маркетингові дослідження фірми, її іміджу, персоналу, конкурентоспроможності. Що стосується зовнішньої інформації, то необхідно виділити, з одного боку, зовнішню первинну інформацію, з іншого — зовнішню вторинну інформацію. в) інформація торгових кореспондентів: продавців, які за додаткову плату ведуть спостереження за поведінкою споживачів і комівояжерів. Також ви можете знайти все необхідне на ресурсі новини газета.
в) бази даних державних і громадських органів (наприклад, виконкомів, статуправлений), а також комерційних організацій, що видають спеціалізовані довідники, іншу подібну інформацію. Маркетингова інформація функціонує комплексно в рамках спеціальних форм, які отримали назву маркетингових інформаційних систем. Маркетингова інформаційна система — це сукупність персоналу, інформації і методів (процедур), призначених для її регулярного збору, обробки, аналізу та підготовки до прийняття маркетингових рішень. підготовка інформації до прийняття маркетингових рішень, т.
е. д. Призначення МІС — збір всередині фірми і в навколишньому її середовищі всього комплексу інформації, що стосується маркетингу, її ефективний аналіз і переробка з метою максимальної адаптації до подальшого прийняття рішень. Маркетингова розвідка (marketing intelligence) — це постійно здійснювана на основі спеціальних процедур діяльність по збору поточної інформації про зміни маркетингового середовища, необхідна для розробки і коректування маркетингових планів і рішень. Суть відмінностей маркетингових досліджень і маркетингової розвідки представлена нижче.