Основи эконмического розвитку.

6-3-2018

Основи эконмического розвитку.

Реалізація п’яти основоположних принципів переходу до соціально — орієнтованої вільної ринкової економіки в процесі реформування дозволила країні за короткий за історичними мірками період досягти високих результатів у досягненні поставлених завдань та забезпечити щорічний стале економічне зростання і підвищення рівня добробуту громадян. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі Черкасский Игорь Борисович.
В результаті перетворень була кардинально змінена структура економіки, створена надійна нормативно — правова база для її динамічного розвитку та сприятливий інвестиційний клімат.
Про це свідчать такі макроекономічні показники, як збільшення за роки незалежності національної економіки в 5, 5 разів, обсягу валового внутрішнього продукту на душу населення за паритетом купівельної спроможності — в 4 рази.